Székelyudvarhely

A székelység történelmi, társadalom- és művelődéstörténeti központja, s Székelyföld évszázados hagyományokra visszatekintő székhelye. Az Udvarhelyi-medence egyik legkorábbi települése. Székelyföld és a székely székek központja évszázadokon keresztül, a Szellő Szállótól 1 órányi távolságra.
A képre kattintva elnavigálja Önt az úticéljához

Borvíz- és Fürdőmúzeum Szejkefürdőn

A Szováta felé vezető út mellett fekszik a székely kapuiról, gyógyvizéről nevezetes fürdő. A különleges ízű ásványvizeit az idők során mind belső ivó-, mind külső meleg és hideg vizes fürdőkúrára használták. Itt található Orbán Balázs síremléke és az odavezető úton elhelyezett székely kapuk sora, a szabadtéri kapumúzeum. A gyógyvizét 1766 óta ismerik, állítólag egy köszvényes lábú pásztor fedezte fel, aki a nyájitatás közben a vízben a lábát áztatta és az csodával határos módon meggyógyult. Orbán Balázs itteni birtokán egy kis virágzó gyógyfürdőt teremtett, és megszervezte a víz beszállítását Székelyudvahelyre jellegzetes formájú cserépkorsókban, bivaly vontatta szekéren. A fürdő északi oldalán 2008-ban nyílt meg a kétszintes épület, amelyben berendezték a borvíz forrásokat és fürdőket bemutató kiállítást, a bivalyos szekeret, a szejkevizes korsók gyűjteményét.

Mini Erdély Park

A székelyföldi turizmus fellendítése érdekében a Szejkefürdőn létrehoztuk a Mini Erdély Parkot, amelyben több mint kilencven erdélyi történelmi épület és középkori vár makettjét láthatják az érdeklődők. Az élményparkban gyermek és felnőtt tartalmasan töltheti majd el a napot, egyéb érdekességek mellett körutazást tehet a Mini székely gőzösön, meglátogathatja az Orbán Balázs Látogatóközpontot és utazhat a bivalyos szekéren.

Székely Kálvária

A város északi kijáratánál, a Mál-tető aljában kezdődik a Székely Kálvária. Az ezeréves erdélyi püspökség emlékére állították az Ugron család jóvoltából. Zavaczki Walter alkotásai, a stációk 30 méterenként követik egymást, mindegyiken faragott domborművel, valamint a székely népet ért nagy történelmi megrázkódtatásokat, csapásokat jelző évszámokkal.

 

Zetelaki Víztároló

A Nagy-Küküllő felső szakaszának egyetlen mesterséges tava, amelyet 1976–1992 között építettek. A víztároló ivó- és ipari vízszolgáltatásra, az árvizek megfékezésére, elektromos energia termelésre épült, később a térség fontos turisztikai célpontjává vált.

Jézus Szíve Kilátó

A 953 méter magas Gordon-tetőn elhelyezkedő Jézus Szíve Kilátó Zavaczki Walter szobrászművész tervei alapján készült. A Jézust ábrázoló műalkotás a maga 22 méteres magasságával egész Kelet-Európa legmagasabb Krisztus-ábrázolásának számít.

Székely Iránytű

Egy térinstalláció, amely bemutatja a környék 18 településének elhelyezkedését, történelmét, legendáit, turisztikai látványosságait. Egy oszlop egy falut jelöl, fontos információval a településről, vagy elmeséli annak legendáját. Az Iránytű az égre mutat, jelezve a helyes irányt a felemelkedés felé. Az iránytűt az Énlaka és Etéd közötti úton, a Peszente-tetőn találjuk.

Gyárfás Kúria és Petőfi Körtefája

A Gyárfás kúria kertjében található Petőfi körtefája. Ide érkezett meg Bem tábornok kíséretében a fehéregyházi csatában hősi halált halt Zeyk Domokos társaságában Petőfi Sándor, aki 1849. július 30-ról 31-re virradó éjszakán a ház akkori gazdájának, Varga Zsigmondnak a vendége volt. A körtefa alatt a legenda szerint elszavalta az Egy gondolat bánt engemet című költeményét.

Énlaki Unitárius Templom

A pápai tizedjegyzékben már 1333-ban szereplő falu XV. századi templomának mennyezetén, egy fakazettán 1668-ból származó rovásírásos szöveg olvasható, amelyet Orbán Balázs fedezett fel. Eredetileg boltozott volt a templom, de az 1661-es tatárjárás idején beomlott, és 1668-ban kapott festett, feliratos, kazettás mennyezetet.

Székely Mesterségek Múzeuma

Szekeres túra Firtos várához, a Székely Iránytűhöz, túrázás a római kasztrumnál (Mihály pihenő), tájház, néprajzi gyűjtemény, székelyruha kiállítás meglátogatása, ismerkedés az egykori székely foglalkozásokkal.

Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr

Az unitárius főgimnázium iskolai gyűjteményeiből 1946-ban alapított városi múzeum névadója, dr. Molnár István (1910-1997) néprajztudós nevét viseli. Az intézmény a város kulturális életében az elmúlt 70 év során kiemelkedő szerepet töltött be. Tájmúzeumi jellege mellett gazdag régészeti, történelmi, helytörténeti, néprajzi, természetrajzi és képzőművészeti gyűjteményei teszik vonzóvá az idelátogatók számára. Állandó kiállítások: régészet-helytörténet, szabadtéri néprajzi részleg két tájházzal (kecseti ház 1853-ból és tarcsafalvi ház 1780-ból, gazdasági udvar, székelykapuk), népi ipari szerkezetek csarnoka, vidékünk mezőgazdaságát bemutató pincekiállítás, kerámia látványraktár, vidékünk állat- és növényvilága.

Kincses Porta és Székely Népviseleti Kiállítás

A székely népviselet több évszázadot is megért ruhadarabjaiból álló kiállítás tekinthető meg, melyet a kézzel készített textíliák, szőttesek, varrottasok és csipkék egészítenek ki.

Tamási Áron Emlékház, Farkaslaka

Tamási Áron, a székelység írójának szülőháza ma Tamási-emlékház. A Tamási-emlékmű 1972-ben készült, Szervátiusz Jenő és Tibor faragták a Hargitáról származó nyolctonnás andezit tömbből. A katolikus templom mögött két tölgyfa között kopjafa jelzi a sírhelyet. Az emlékmű négy oldalán Tamási Áron írásainak hősei jelennek meg. Az emlékműhöz egy kis sétány vezet egy rovásírásos székelykapun át. (Nagy utca 226. szám)

Székelyderzsi Erődtemplom

A XIII. századi templomerőd Székelyudvarhely vidékének legszebb gótikus építménye. A díszítőelemekben gazdag templom falai értékes freskókat őriznek (Szent László-legenda). A templomerőd várfalának belső oldalán a cserepes tetők alatt gabonás szuszékok állnak, a bástyában pedig napjainkban is a helybeliek szalonnát tárolnak.